S&P Foods

Tempoh Peraduan

 • Peraduan bermula pada 8 hb Februari 2021 pada jam 00:01 pagi dan berakhir pada 6hb Mac 2021 pada jam 11:59 malam waktu Malaysia. S&P Santan berhak meminda tempoh peraduan pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang notis.
 • Penyertaan yang diterima di luar daripada tempoh peraduan akan dibatalkan secara automatik, dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

 

Cara Penyertaan

 • Semua penyerahan untuk peraduan ini dianggap sebagai “Penyertaan” yang tertakluk pada terma dan syarat.

Untuk menyertai, peserta hendaklah mematuhi setiap langkah berikut :-

Langkah 1:

Beli produk S&P Santan , Pandan atau Kurang Lemak.

Langkah 2:

Kongsikan bakat kreatif anda di dapur dengan menggunakan pek S&P Santan, Pandan atau Kurang Lemak.

Jenis masakan haruslah mengikut tema mingguan yang di tetapkan oleh S&P Santan.

Langkah 3:

Muat naik video kreatif  masakan anda di Facebook/ Instagram.

Langkah 4:

Peserta perlu menyertakan hashtag #DIVADapurSnPSantan & tag @snpsantan di dalam kapsyen anda.

Peserta haruslah mengikuti Instagram S&P Santan.

 • Pek S&P variasi Santan, Pandan atau Kurang Lemak mestilah dipamerkan dengan jelas didalam gambar dan tiada produk daripada jenama lain kelihatan didalam gambar tersebut.
 • Peserta boleh mengemukakan seberapa banyak penyertaan yang dikehendaki sepanjang tempoh peraduan.
 • Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas yang bermaustatin di Malaysia sahaja

 

Hadiah dan Pemenang

 • Peraduan ini akan berlangsung di platform media sosial di Facebook dan Instagram.
 • Satu (1) Pemenang akan dipilih secara mingguan selama 4 minggu di Facebook dan Instagram
 • Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) unit hadiah sahaja.
 • Penyertaan berbentuk video yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang
 • Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui Facebook dan Instagram S&P Santan pada 31hb Mac 2021
 • Pemenang akan dihubungi melalui Instagram dan Facebook S&P Santan untuk mendapatkan maklumat peribadi. Sekiranya pemenang gagal dihubungi atau tidak memberikan maklum balas yang diperlukan dalam tempoh tiga puluh enam (36) jam dari pengumuman atau notis, pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang dan akan memilih pemenang yang lain.
 • Pihak penganjur tidak akan membuat sebarang pemberitahuan kepada para pemenang berkenaan baki tempoh yang tinggal. Para pemenang mempunyai tanggungjawab mutlak menuntut hadiah yang dimenangi di dalam tempoh yang dinyatakan di atas.
 • Pihak penganjur akan mengirim/menghantar hadiah kepada pemenang menggunakan alamat yang diberikan mengikut kesesuaian masa penganjur.

Perlindungan Data

 • Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk memberi kerjasama dengan muncul di dalam internet, video, gambar dan artikel yang akan digunakan bagi tujuan pengiklanan (apa-apa bentuk media) atau bahan lain oleh pihak penganjur.
 • Penyertaan berbentuk video yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang
 • Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui Facebook dan Instagram S&P Santan pada 31hb Mac 2021
 • Pemenang akan dihubungi melalui Instagram dan Facebook S&P Santan untuk mendapatkan maklumat peribadi. Sekiranya pemenang gagal dihubungi atau tidak memberikan maklum balas yang diperlukan dalam tempoh tiga puluh enam (36) jam dari pengumuman atau notis, pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang dan akan memilih pemenang yang lain.
 • Pihak penganjur tidak akan membuat sebarang pemberitahuan kepada para pemenang berkenaan baki tempoh yang tinggal. Para pemenang mempunyai tanggungjawab mutlak menuntut hadiah yang dimenangi di dalam tempoh yang dinyatakan di atas.
 • Pihak penganjur akan mengirim/menghantar hadiah kepada pemenang menggunakan alamat yang diberikan mengikut kesesuaian masa penganjur.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kami di contact@spfood.com